چارت هیئت تکواندو شهرستان قائن

چارت هیئت تکواندو شهرستان قاین :

 

 

رئیس هیئت: غلامحسین کاظمی

 

نایب رئیس هیئت: عصمت شریف نژاد

 

دبیر هیئت: کیوان کاظمی

 

مسئول کمیته مسابقات و تدارکات: مسلم حسن زاده

 

مسئول کمیته فرهنگی:  علی کوه جانی

 

مسئول روابط عمومی: کاظم کاظمی

 

سمانه خاکساری: مسئول کمیته همگانی

 

 


 

 

 

فهرست باشگاههای شهرستان قاین:

 

 

1-قاین بلوار بسیج،روبه روی سازمان تامین اجتماعی-باشگاه اتحاد(خانه هایکیدو استان)-زمان: روزهای زوج-بانوان  17 تا 18:30 مربی سمانه خاکساری    آقایان 18:30 تا20:30 مربی کاظم کاظمی و کیوان کاظمی

 

2-آرین شهر: زمان آقایان 16تا17:30        بانوان:17:30تا19مربی خانم انصاری